... tradice od roku 1835

Odpovědnost

Odpovědnost

Snahou všech našich zaměstnanců a spolupracovníků KRPA Holding je udržení reputace solidní a odpovědné firmy, která má eminentní zájem na rozvoji celé společnosti.

Životní prostředí

Přírodní zdroje jsou pro výrobu papíru nezastupitelné, a proto je naším prvořadým zájmem rozvíjení trvale udržitelného nakládání s přírodním bohatstvím.
více o životním prostředí

Odpady

Nakládání s odpady realizujeme v souladu s nejpřísnějšími současnými právními předpisy. Únik emisí je kontinuálně měřen a kvalita vypouštěných odpadních vod čištěných ve dvou stupních je pravidelně měsíčně ověřována autorizovanou laboratoří.
více o odpadech

Sociální odpovědnost

Podniky v KRPA Holding fungují již dlouhá léta a ovlivňují život v městech, kde mají své sídlo. Cítíme spoluodpovědnost za zdravý rozvoj komunit, k čemuž přispíváme podporou vzdělávacích institucí a významných kulturních akcí v regionu.
více o sociální odpovědnosti

Kvalita

Kvalitu řízení a výrobků garantuje certifikace ISO 9001:2008. Při výrobě používáme suroviny nejvyšší kvality od předních evropských firem.
více o kvalitě

Energie

Výroba papíru je poměrně energeticky náročná. Společnost disponuje moderní plynovou kotelnou, která zabezpečuje teplo nejen pro výrobu papíru, ale umožňuje i vytápění stovek domácností v Hostinném.
více o energii

Etika

Dodržujeme základní pravidla podnikatelské etiky, která považujeme za klíč k úspěchu v silně konkurenčním podnikatelském prostředí. Striktně dodržujeme rovnoprávnost vůči zaměstnancům, uchazečům o práci, obchodním partnerům a veřejnosti. Ve vztahu ke státním a regionálním vládám postupujeme zcela transparentně.
více o etice

CZ EN DE
hledej:
nastavení cookies © KRPA Holding